Stiftelsen Vestlandshallen

Stiftelsen Vestlandshallen er etablert av firmaet Frank Mohn AS og Bergen Kommune, og har som formål å bygge, eie og drive storhall for fotball m/flerbruksmuligheter i Bergen.

Finansiering:
Frank Mohn AS kr. 30.0 mill. / stiftelseskapital
Bergen Kommune kr. 14.5 mill. / stiftelseskapital
Hordaland Fylkeskommune kr. 10.0 mill. / investeringstilskudd
Kulturdepartementet ca. kr. 5.5 mill. / spillemidler

Bergen Kommune stiller vederlagsfri tomt til formålet.

ADMINISTRASJON :
Olaf M. Haugsvær Mob: 47631502
Fredrik Brochmann. Mob: 90477908

Styret:
Styreformann  : Espen Brochmann
Nestleder        : Marie Therese Haukeland
Styremedlem  : Frank Arild Ståløy
Styremedlem  : Tore Christian Albrechtsen Gjelsvik
Styremedlem  : Solveig Hagman